Pytania

Home Pytania

Dlaczego Kałamarz?

 • mamy wyszkoloną kadrę
 • posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • najważniejsza jest dla nas skuteczność nauczania
 • podchodzimy indywidualnie do każdej osoby
 • pracujemy w małych grupach
 • korzystamy z różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jakie korzyści płynął z udziału mojego dziecka w zajęciach w Kałamarzu?

 • pomagamy zrozumieć i przyswoić treści, które sprawiają trudność
 • nadrabiamy zaległości
 • uczymy pracy w grupie
 • motywujemy do nauki, zabawy, zapoznania się z rzeczami nowymi
 • rozbudzamy zainteresowania
 • uczymy systematycznej pracy
 • pielęgnujemy mocne strony naszych podopiecznych

Czy moje dziecko poradzi sobie na zajęciach?

Dziecko uczestniczy w zajęciach w odpowiedniej grupie wiekowej, a zadania i treści dostosowane są do umiejętności i predyspozycji danej grupy. W przypadku zajęć indywidualnych (np. korepetycji) program zajęć ustalany jest każdorazowo indywidualnie. W pierwszej kolejności nadrabiamy zaległości i pracujemy nad zagadnieniami, które sprawiają największe trudności.

W jaki sposób mogę zapłacić za zajęcia?

Wpłaty można dokonać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przelewem na konto: 34 1140 2017 0000 4802 1142 2658
Ośrodek szkoleniowy KAŁAMARZ ul. Łętowskiego 32/4 , 40-648 Katowice (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz nazwę zajęć)

W jaki sposób mogę zapisać dziecko na zajęcia?

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (608 027 465), mailowo (kursy@kmz.edu.pl) lub osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Gdzie znajduje się placówka (punkt charakterystyczny)?

Placówka znajduje się w Katowicach – Piotrowicach na osiedlu Odrodzenia. W pobliżu jest szkoła podstawowa i przedszkole. W budynku, gdzie odbywają się zajęcia znajduje się apteka, biuro nieruchomości oraz pracownia ceramiki. Punktem charakterystycznym jest bankomat PKO, znajdujący się na dole budynku. Z centrum Katowic można do nas dojechać autobusami linii 297 i 804,a także „busem” oznaczonym: Katowice- Piotrowice Osiedle Odrodzenia.

Kto będzie opiekował się moim dzieckiem w czasie zajęć?

Dziecko jest stale pod opieką nauczyciela prowadzącego. W naszym ośrodku pracują nauczyciele posiadający kilkuletnie doświadczenie pracy w szkolnictwie. Ponadto posiadamy uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kiedy należy dokonać wpłaty za zajęcia?

Wpłaty dokonuje się przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Jest to warunek udziału dziecka w zajęciach, a jednocześnie stanowi rezerwację miejsca.

Jak rozwiązywana jest sytuacja, gdy mojego dziecka nie ma na zajęciach, a płatność została uregulowana „z góry” za miesiąc?

Na każdych zajęciach sprawdzana jest lista obecności. Uczeń potwierdza swoim podpisem udział w lekcji, dlatego opiekun wie, czy dziecko było obecne i ile w danym miesiącu odbyło się spotkań. W przypadku nieobecności i powiadomienia o tym ośrodek przynajmniej dzień wcześniej, zajęcia przechodzą na kolejny miesiąc. W przypadku braku wpłaty lub niepowiadomienia o planowanej nieobecności – zajęcia przepadają.

Czy dziecko powinno zabrać coś ze sobą na zajęcia?

Prosimy o przeznaczenie jednego zeszytu na zajęcia oraz o przyniesienie przyboru do pisania. W przypadku zajęć indywidualnych uczniowie przynoszą podręcznik i zeszyt przedmiotowy, wówczas pracujemy na konkretnym materiale, co ułatwia jak najszybsze nadrobienie zaległości.

Masz więcej pytań? Zadzwoń!

Iwona Loch Sławska

608 027 465