Egzamin szóstoklasisty

Home Kursy Dla dzieci Egzamin szóstoklasisty
Informacje

Informacje

Program kursu realizowany jest zgodnie z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Prowadzący dostosowuje założenia programowe do potrzeb kursanta. W nauczaniu wykorzystywane są pomoce multimedialne, pomoce dydaktyczne oraz materiały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi technikami i metodami aktywizującymi, które sprzyjają samodzielności myślenia i działania uczniów. Kursanci rozwiązują przykładowe testy, co ma ułatwić i nauczyć poruszania się po zadaniach testowych na egzaminie. Na bieżąco sprawdzana jest jakość rozwiązywanych zadań.

Uczeń widzi postępy w nauce, ale też łatwiej wychwytuje te zagadnienia, które sprawiają mu największą trudność. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdej osoby. Prowadzący po każdych zajęciach jest do dyspozycji ucznia i rodzica. Wszystkie prace są do wglądu opiekunów. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych lub zajęć w mniejszych grupach.

Kurs przygotowujący do egzaminu szóstoklasisty – część humanistyczna

Program:

Powtórzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu szkoły podstawowej w obszarach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce (szczegółowo standardy)

Cel zajęć:

  • przygotowanie ucznia do części humanistycznej egzaminu (język polski, historia, elementy wiedzy o kulturze i sztuce)
  • nabycie umiejętności rozwiązywania i poruszania się po zadaniach testowych
  • powtórzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej
  • sprawdzenie powtórzonego materiału