Angielski dla dzieci

Home Kursy Dla dzieci Angielski dla dzieci
Informacje
Opinie o zajęciach
Zobacz jak było

Informacje

Oferujemy Państwu spotkania językowe dla najmłodszych a jednocześnie najbardziej chłonnych umysłów. To zajęcia dla dzieci w wieku od 6 lat.

Prowadzimy różne grupy językowe dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Lekcje mają na celu nie tylko nauczyć, ale również zaciekawić i uwrażliwić na język angielski naszych podopiecznych.

Pracujemy metodami aktywnymi. Stawiamy na naukę mówienia w języku angielskim, a także na rozumienie i umiejętność posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życiowych. Nauczanie odbywa się metodą audiowizualną z elementami ruchowymi, dzięki temu rozwijamy wszystkie zmysły. Takie działanie daje motywację do nauki, a dzieci oczekują ciekawych zajęć, angażują się przy zabawach, piosenkach, rymowankach i różnych formach aktywności twórczej.

Co zyskuje Twoje dziecko?
 • uczy się samodzielnej pracy oraz współpracy w grupie
 • pracuje nad skupieniem uwagi i koncentracji
 • uczy się języka wykorzystując zabawę i aktywność twórczą
 • rozbudzamy jego motywację do nauki języka obcego, ciekawość i chęć uczenia się
 • dbamy o jego rozwój językowy i intelektualny

Program – nauczanie metodą audiowizualną z elementami ruchowymi:

 • gry i zabawy językowe
 • główny sposób zapamiętywania języka, szczególnie w okresie beztekstowym
 • są to ćwiczenia atrakcyjne dla dzieci, które w tym wieku uczą się prawie wyłącznie podczas gier i zabaw
 • odpowiedni dobór piosenek, rymowanek pozwala na wprowadzenie każdej struktury gramatycznej i słownictwa;
 • słuchanie piosenek jest najczęściej połączone z ruchem, co odpowiada potrzebom dzieci
 • zapamiętywaniu sprzyja melodia, rytm, rym
 • wykonywanie zadań, prac, czynności podtrzymujących uwagę i koncentrację (wycinanie, malowanie, klejenie, kolorowanie)
 • stosowanie różnorodnych form ekspresji (teatralna, plastyczna, muzyczna) i częste zmiany aktywności, uatrakcyjniają zajęcia i zachęcają do dalszej nauki
 • treści nauczania związane są z kręgiem zainteresowań najbliższych dziecku tj. zabawki, dom, rodzina oraz są poszerzane o tematy z dalszego otoczenia – szkoła, miejscowość

Cel zajęć:

 • motywacja do nauki
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • osłuchanie dziecka z językiem
 • nauczenie, zaciekawienie i uwrażliwienie na język angielski
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości językowe
 • dbanie o rozwój intelektualny
 • przyswojenie dziecku nazewnictwa przedmiotów, osób, prostych poleceń i zwrotów w sytuacjach dla niego zrozumiałych

Założone osiągnięcia:

 • dziecko rozpoznaje i nazywa wprowadzone na zajęciach zagadnienia
 • posługuje się słownictwem poznanym na zajęciach
 • udziela odpowiedzi na pytania
 • rozumie i mówi w języku angielskim na swoim etapie edukacyjno-rozwojowym

Opinie o zajęciach

Opinie uczniów o zajęciach z języka angielskiego w Kałamarzu:

„Zdecydowałam się wziąć udział w zajęciach, ponieważ Kałamarza poleciła mi znajoma. Chodzę na zajęcia już 4 lata. Najbardziej podoba mi się to, że zajęcia nigdy nie są nudne, ponieważ nauczyciel dopasowuje tematy do potrzeb uczniów. Nauczyciel jest bardzo wykwalifikowany. Zauważyłam bardzo duże postępy w porozumiewaniu się po angielsku. Polecam zajęcia w Kałamarzu, mogą być przydatne, ponieważ w dzisiejszych czasach język angielski to podstawa”.

Natalia N. 3 kl. gimnazjum

„Na zajęcia dodatkowe z angielskiego zapisała mnie mama, biorę w nich udział już 4 lata. Podoba mi się to, że zajęcia nie są nudne. Nauczycielka wykazuje zaangażowanie i dopasowuje tematy do poziomu i potrzeb uczniów. Pani z angielskiego prowadzi bardzo ciekawe lekcje. Największy postęp zauważyłem w opanowaniu gramatyki. Polecam innym zajęcia z angielskiego w Kałamarzu, ponieważ każde spotkanie jest bardzo ciekawe i wesołe”.

Łukasz M., 2 kl. gimnazjum

„Zdecydowałem się na udział w dodatkowym angielskim, ponieważ mogę się poduczyć. Chodzę na zajęcia do Kałamarza ok. 2 lat. Szczególnie podobają się nasze spotkania przedświąteczne, które Pani organizuje. Poleciłbym innym nasze zajęcia, ponieważ można poćwiczyć np. przed sprawdzianem i poduczyć się angielskiego”.

Mateusz Mol, kl. 6

„Zacząłem chodzić na zajęcia dodatkowe, ponieważ miałem problem z językiem angielskim i uznałem, że Kałamarz będzie najlepszą opcją. Uczęszczam na zajęcia już 3 lata. Szczególnie podoba mi się atmosfera panująca na zajęciach, nie podoba mi się rozwiązywanie kart pracy. Nauczyciel jest kompetentny i dobrze prowadzi zajęcia, więc nie mam żadnych zastrzeżeń. Widzę postępy w nauce, np. nauczyłem się w końcu 3 form czasownika oraz poprawiłem się w gramatyce. Poleciłbym innym takie zajęcia, ponieważ są one bardzo przydatne – kładzie się nacisk na rozmowę, a ona jest w języku obcym najważniejsza”.

Piotr Puszczyński, 2 kl. gimnazjum

„Na zajęcia z angielskiego zapisała mnie mama, żebym była lepiej przygotowana do kartkówek i sprawdzianów w szkole. Na lekcje dodatkowe uczęszczam od 3 lat. Najbardziej podobają mi spotkania przedświąteczne, które Pani organizuje. Widzę postępy w nauce po lepszych ocenach w szkole. Polecam te zajęcia każdemu uczniowi, który chciałby mieć pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów”.

Justyna Irzyk, kl. 1 gimnazjum

„Zaczęłam brać udział w zajęciach dodatkowych , ponieważ chciałam nauczyć się angielskiego. Uczęszczam na zajęcia od 3 lat. Szczególnie podoba mi się sposób uczenia i pomysły na zajęcia (zajęcia przedświąteczne , konkursy, zabawy na różne tematy). Panią oceniam na 5, ponieważ potrafi wytłumaczyć i pomogła mi zrozumieć język angielski. Widzę postępy w nauce po ocenach w szkole. Polecam innym takie lekcje z wielką chęcią”.

Alicja, 1 klasa gimnazjum

„Na zajęcia dodatkowe z angielskiego zapisała mnie mama. Biorę w nich udział nie cały rok. Najbardziej podobają mi się rozmowy z nauczycielem po angielsku. Nauczycielka jest bardzo fajna, poza tym każe mi się uczyć 3 form czasownika! Widzę postępy w nauce – w końcu potrafię 3 formy. Polecam zajęcia, ponieważ można nauczyć się rozmawiać po angielsku”.

Mateusz, 15 lat

„Zapisałam się na zajęcia z angielskiego, ponieważ miałam problemy z językiem i chciałam również lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Do Kałamarza na angielski uczęszczam od 8 miesięcy. Podoba mi się to, że zajęcia nie są nudne, że nauczyciel stara się pomóc wszystkim i dopasowuje tematy do potrzeb uczniów. Nauczyciela oceniam bardzo dobrze, ponieważ zawsze stara się pomóc i Pani jest bardzo sympatyczna. Widzę postępy w nauce – w komunikowaniu się. Poleciłabym innym nasze zajęcia. Mogą być przydatne, jeśli ktoś ma problemy z językiem i chce się podszkolić”.

Oriana, klasa 3 gimnazjum

„Zdecydowałem się wziąć udział w lekcjach j. angielskiego,  ponieważ chciałem podciągnąć mój poziom z angielskiego. Na zajęcia uczęszczam od kilku miesięcy. Podoba mi się sposób prowadzenia lekcji. Nauczyciel potrafi jasno i zrozumiale wszystko wytłumaczyć. Widzę u siebie postępy w opanowaniu języka – konkretnie w mówieniu. Poleciłbym innym takie zajęcia, ponieważ lekcje są bardzo pomocne”.

Maciek C. II kl. gimnazjum

„Zdecydowałem się wziąć udział w dodatkowych lekcjach z angielskiego w Kałamarzu, ponieważ chciałem podszkolić zasób słownictwa i polepszyć oceny w szkole. Na lekcje indywidualne uczęszczam od 6 miesięcy. Na zajęciach podoba mi się atmosfera i sposób prowadzenia lekcji. Nauczycielka omawia ze mną bieżące lekcje, które przerabiam w szkole oraz materiał dodatkowy i tłumaczy mi to lepiej niż nauczycielka w szkole. Widzę postępy w nauce. Zwiększył się zasób mojego słownictwa oraz polepszyły mi się oceny w szkole. Poleciłbym te zajęcia moim rówieśnikom, ponieważ mogą nauczyć ich języka angielskiego”.

Michał Nowak, kl. II gimnazjum

 

 

Zobacz jak było