Egzamin gimnazjalisty

Home Kursy Dla dzieci Egzamin gimnazjalisty
Informacje

Informacje

Egzamin gimnazjalisty – kurs z języka angielskiego. Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania przygotowujące do egzaminu oraz przykładowe testy egzaminacyjne. Prowadzący korzysta z pomocy multimedialnych, co ułatwia zapamiętanie powtarzanego materiału, ale także urozmaica zajęcia.

Na bieżąco omawiane jest każde ćwiczenie, celem wyeliminowania błędów oraz utrwalenia prawidłowych reakcji językowych. Kurs kończy się testem sprawdzającym powtórzone i utrwalone wiadomości. Jako, że twórcy egzaminu największą uwagę przykładają do codziennego języka, zajęcia przygotowują ucznia do swobodnego wykorzystania języka angielskiego w praktyce, nie tylko na egzaminie.

Jeżeli rodzic chce, aby dziecko zostało indywidualnie przygotowane do egzaminu gimnazjalisty, istnieje możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych. Program realizowany jest zgodnie z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Program:

  • sprawdzenie i utrwalenie wiadomości w zakresie odbioru tekstu słuchanego
  • sprawdzenie i utrwalenie wiadomości w zakresie odbioru tekstu czytanego
  • sprawdzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie reagownia językowego

Cel zajęć:

  • przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
  • nabycie umiejętności rozwiązywania i poruszania się po zadaniach testowych
  • powtórzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu szkoły gimnazjalnej
  • sprawdzenie powtórzonego materiału