Przygotowanie do matury

Home Kursy Dla dzieci Przygotowanie do matury
Informacje

Informacje

Przygotowujemy młodzież do egzaminu maturalnego z j.polskiego, matematyki i j. angielskiego. Zajęcia prowadzą nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem i stażem pracy w szkolnictwie.

Pomagamy nadrobić zaległości, ćwiczymy i utrwalamy wiedzę szkolną, pomagamy opanować materiał niezbędny do egzaminu dojrzałości. Zajęcia odbywają się w formie korepetycji oraz kursów grupowych.

Program zajęć jest zgodny z podstawą programową, obejmuje treści i umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania szkoły średniej oraz umożliwiają ustalenie wymagań egzaminacyjnych. W przypadku korepetycji mateiał ustalamy indywidualnie, na kursach realizujemy zagadnienia nakierowane ściśle na egzamin maturalny.

  1. Ilość godz w tyg: kurs – 2 razy w tyg, korepetycje – do ustalenia
  2. Odbiorcy: uczniowie szkół średnich
  3. Liczba osób: zajęcia indywidualne lub grupowe

Cele zajęć:

  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości niezbędnych do egzaminu maturalnego
  • nadrobienie zaległości szkolnych
  • pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu zadań, pisaniu prac
  • pomoc w zrozumieniu zagadnień, które sprawiają nawiększą trudność
  • motywacja do nauki, wiara we własne możliwości oraz poczucie odpowiedzialności za swój rozwój