Arteterapia dla dzieci

Home Kursy Dla dzieci Arteterapia dla dzieci
Informacje

Informacje

Nie musisz umieć rysować, malować czy tańczyć. Po prostu przynieś ze sobą swoje uczucia, emocje, marzenia, myśli. Zobaczysz, jaki kształt możesz im nadać.

Każdy bez względu na wiek, płeć, swoje aktualne samopoczucie i światopogląd może korzystać z jej dobrodziejstw, bowiem bazą dla arteterapii jest sztuka, która poprzez świadome działania artystyczne pozwala na rozwiązanie wielu problemów.

Program:

 • biblioterapia (2h) – terapia z wykorzystaniem literatury – książek, publikacji literackich, albumowych; pobudza wyobraźnię, pozwala utożsamić się z bohaterami literackimi
 • dramatoterapia (2h) – terapia z wykorzystaniem różnych form dramatu; poprzez odgrywanie ról osoby uczestniczące w zajęciach zdobywają samowiedzę, rozwijają wyobraźnię i poczucie sprawstwa, odgrywanie ról pomaga w uświadomieniu sobie własnych przekonań i uczuć, pozwala zrozumieć inne sposoby zachowania
 • choreoterapia (3h) – terapia poprzez taniec; obejmuje nie tylko taniec,ale także ćwiczenia muzyczno – ruchowe, improwizacje do wybranej muzyki; taniec oddziaływuje kojąco poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z grupą
 • muzykoterapia (4h) – terapia z wykorzystaniem własnego głosu, instrumentów muzycznych lub nagrań; muzyka pomaga porozumiewać się, służy nawiązywaniu relacji międzyludzkich i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych-szczególnie w wyrażaniu i nazywaniu emocji
 • techniki plastyczne (9h) – terapia z wykorzystaniem zajęć plastycznych; rozwija zainteresowania i uzdolnienia, pogłębia wiedzę oraz umiejętności plastyczne, rozwija sprawność manualną; uczestnicy poznają 9 technik plastycznych min: malowanie 10 palcami, malowanie „mokre na mokrym”, glina, maski, dekolage i dekoupe, mandale, kolaż, odbijanki, papierowe witraże

Cele zajęć:

 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia
 • stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych
 • wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • podnoszenie poziomu samoakceptacji
 • rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji
 • poznanie różnego rodzaju materiałów możliwych do wykorzystania w procesie tworzenia
 • poznanie i zrozumienie zasad BHP w trakcie tworzenia z nietypowych materiałów
 • zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie
 • wdrożenie w proces twórczy prac, przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych
 • uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów
 • przygotowanie do uczestnictwa i odbioru kultury regionu