Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Home Kursy Dla dorosłych Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
Informacje na temat zajęć
Zobacz jak było

Informacje na temat zajęć

Dla kogo?

Kurs jest dla osób, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz mają przynajmniej 3 letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.

Aby być kierownikiem wypoczynku, musisz mieć zaświadczenie ukończenia kursu, więc zapraszamy!

Jakie zdobywasz uprawnienia?

Podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywasz uprawnienia zgodne z MEN potwierdzone zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty. Po ukończeniu kursu i otrzymaniu zaświadczenia możesz sprawować funkcję kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Co?

Kurs prowadzi szkoleniowiec , który ma wieloletnią praktykę jako wychowawca i kierownik wypoczynku. Podzieli się z Tobą swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie kierowania wypoczynkiem. Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MEN.

Poznasz zagadnienia z zakresu:

  • organizacji wypoczynku
  • planowania pracy wychowawczej
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  • organizacji pracy z kadrą pedagogiczną i personelem administracyjno-obsługowym
  • zarządzania kryzysowego
  • prowadzenia dokumentacji wypoczynku

Jaki koszt?

Twoja inwestycja to 149 zł. Przy zgłoszeniu min 3 osób – zapytaj o rabat!

Zobacz jak było