Język włoski dla dzieci

Home Kursy Dla dzieci Język włoski dla dzieci
Informacje na temat zajęć

Informacje na temat zajęć

Dlaczego nasze zajęcia są wyjątkowe?

 • nauka odbywa się przez zabawę i aktywność twórczą, by rozbudzić w Twoim dziecku pozytywną motywację, ciekawość i chęć uczenia się języka obcego
 • czymy pracy indywidualnej i współpracy w grupie
 • stawiamy na kreatywność, niestandardowe rozwiązania, chcemy,  by kade dziecko czuło się wyjątkowe i docenione, dlatego pracujemy w niewielkich grupach (6 osób)
 • pracujemy w życzliwej atmosferze, aby Twoje dziecko czuło się dobrze na zajęciach
 • dbamy o rozwój językowy i intelektualny – dzieci pogłębiają wiedzę na temat życia i obyczajowości włoskiej (lektorka dzieli się historiami, których doświadczyła osobiście, mieszkając we Włoszech)

fotka włoski2 Zapraszamy na zajęcia języka włoskiego dzieci od 6 roku życia. Zajęcia dają możliwość bardzo dobrego opanowania oraz naturalnego przyswojenia podstaw języka obcego. Lekcje pomagają w osłuchaniu się z brzmieniem i melodyką języka włoskiego.

Uczymy zapamiętywać  konstrukcje gramatyczne i słówka, które z czasem przechodzą w trudniejsze zwroty i pomagają w skutecznym komunikowaniu się. Zajęcia dla najmłodszych są prowadzone metodami aktywnymi głównie przez zabawę, ponieważ jest to środowisko najbliższe dzieciom i pomaga w przyswojeniu nowej wiedzy.

Ucząc, bierzemy pod uwagę rozwój wszystkich zmysłów, dlatego włączamy w naukę języka aktywność ruchową, piosenki, krótkie filmiki, gry zespołowe oraz prace plastyczne, rozwijające kreatywność. Na zajęciach dziecko uczy się pracy samodzielnej i zespołowej.

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem:

 •  piosenek i rymowanek, co sprzyja zapamiętywaniu nowych wyrażeń
 • gier i zabaw językowych, dzięki którym dzieci nie będą się nudzić i zaangażują w naukę języka wszystkie zmysły
 • różnego rodzaju prac podtrzymujących uwagę, koncentrację i rozwijających kreatywność (prace plastyczne, zakreślanie, kolorowanie, łączenie itp.);
 • treści związanych z kręgiem zainteresowań i życiem codziennym dziecka

Cele zajęć:

 •  osłuchanie i uwrażliwienie dziecka na język włoski
 • dbanie o rozwój językowy i intelektualny
 • aktywizowanie ciekawości językowej i tolerancji wobec innych kultur
 • nauka podstawowych zachowań społecznych
 • rozumienie i używanie struktur językowych dostosowanych do wieku i możliwości dziecka