W październiku ruszyła kolejna grupa kursu języka migowego.

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00 . Do końca miesiąca zbieramy zapisy do nowej grupy, która rozpocznie naukę od listopada. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Kurs skierowany jest do osób dorosłych, które chcą uzyskać wiedzę i nabyć umiejętności z zakresu I stopnia języka migowego. Nauka umożliwi podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi.

Dodatkowym celem kształcenia jest wypracowanie u słuchaczy technik samokształceniowych oraz nabycie podstaw umożliwiających uczestnictwo w kursach o wyższym stopniu trudności.