Kurs wychowawcy kolonijnego

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, mają średnie wykształcenie i posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Na kursie dowiesz się, jak organizować czas grupie, poznasz zasady planowania pracy opiekuńczo - wychowawczej, przygotujemy Cię do pełnienia obowiązków wychowawcy. Uzyskasz zaświadczenie potwierdzone zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia odbywają się w małych grupach max 8 osobowych. Mają charakter wykładów oraz ćwiczeń. Spotykamy się w weekendy, w piątek w godzinach 16.00-20.00 oraz w sobotę i niedzielę od 9.00-16.00 (przez dwa weekendy). Warunkiem ukończenia kursu i otrzymana zaświadczenia jest zaliczenie egzaminu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej.

Program kursu

Plan nauczania Wymiar godzin
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2 h wykładu
2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku 2 h wykładu
3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej 2 h wykładu + 1 h ćwiczeń
4. Obowiązkiwychowawcy grupy 2 h wykładu
5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku 1 h wykładu + 5 h ćwiczeń
6. Turystyka i krajoznawstwo 1 h wykładu + 4 h ćwiczeń 
7. Zajęcia kulturalno - oświatowe 1 h wykładu + 4 h ćwiczeń
8. Zajęcia praktyczno-techniczne 1 h wykładu + 1 h ćwiczeń
9. Prace społecznie użyteczne 2 h wykładu
10.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku 4 h wykładu + 3 h ćwiczeń

Cena:

Koszt kursu: 120 pln.

Język migowy w katowicach, kursy i szkolenia, dodatkowo kurs na wychowawcę kolonijnego, korepetycje z polskiegi i wiele wiele innych atrakcji :)

strona startowa
© Kałamarz 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wykonanie: cmsoft.pl