Kurs języka migowego

We wrześniu rozpoczynamy naukę języka migowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania w czwartki o godz. 18.15. Szkolenie pozwoli nabyć podstawowe umiejętności pozwalające na kontakt z osobą niesłyszącą.

Uczestnicy kursu uczą się posługiwać polskim alfabetem palcowym i systemem językowo – migowym. Przyswajają sobie znaki ideograficzne pozwalające na autoprezentację, określanie czasu, barw, przestrzeni oraz nazywanie stanów i czynności związanych z życiem codziennym.

Poznany materiał językowy ułatwi dalszą naukę, a także stworzy podstawy do uczestnictwa w kursach o wyższym stopniu trudności. Dodatkowym celem kształcenia jest wypracowanie u słuchaczy technik samokształceniowych. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w kursie.