Jak długo dziecko musi chodzić na korepetycje?

Drogi Rodzicu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Opanowanie pewnych umiejętności zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka, a także od tego, jak duże są zaległości. Na lekcjach języka polskiego nie można mówić o ćwiczeniu tylko np. czytania ze zrozumieniem lub pisania, bez połączenia z gramatyką, ortografią czy stylistyką tekstu. Nie zapominaj także o tym, że materiału szkolnego stale przybywa i pojawiają się nowe zagadnienia, a więc poza opanowaniem zaległości, pracujemy także nad zagadnieniami bieżącymi.

Co zrobić, aby zajęcia spełniły oczekiwania? Konieczne jest zachowanie przynajmniej 3 podstawowych zasad:

1. Systematyczność . Ustal konkretny termin zajęć i pilnuj, by dziecko brało aktywny udział w lekcjach. Najszybsze efekty są widoczne, gdy zajęcia odbywają się przynajmniej 2 razy w tygodniu. Jeśli nie możesz pozwolić na taką częstotliwość, niech lekcje odbywają się raz w tygodniu, pod warunkiem, że uczeń będzie obecny. Nie można mówić o jakichkolwiek efektach i skuteczności, bez systematycznej nauki i ćwiczeń.

2. Konsekwencja. Denerwuje Cię, że Twoje dziecko kolejny raz pisało wypracowanie, bo uważasz, że powinno już ćwiczyć gramatykę? Niepotrzebnie. Tylko ciągłość w działaniu i wytrwałe dążenie do celu przyniesie oczekiwane rezultaty. Nie ma drogi na skróty.

3. Powtarzalność. Ten warunek wynika z dwóch poprzednich, jest efektem połączenia systematyczności i konsekwencji. Bez wypracowania pewnych schematów i powtarzania ich, nie możemy mówić o efektach. Powołam się na słowa Arystotelesa: „Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”. Taki nawyk możemy wypracować tylko przez systematyczność, konsekwencję i powtarzalność.

O czym jeszcze warto pamiętać?
Na pewno istotnym elementem całej układanki jest nauczyciel – jego umiejętności i doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także indywidualne podejście i współpraca z uczniem. Niech nie zwiedzie Cię opinia, że lekcje ze studentem wnoszą tyle samo, ile lekcje z nauczycielem, który ma kilkuletni staż pracy pedagogicznej (z całym szacunkiem dla studenta, którym też byłam).

Wracając do pytania postawionego na początku tego krótkiego artykułu – jak długo dziecko powinno chodzić na korepetycje – jeszcze raz powtórzę, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast posłużę się paroma przykładami, by zobrazować efekty swojej pracy. Przygotowanie do matury z języka polskiego przez 4 miesiące – wynik na maturze 86% (pomimo oceny dopuszczającej na semestr).

Przygotowanie maturzystki , która chodziła na lekcje przez parę lat – wynik 100% z matury ustnej. Przygotowanie na lekcjach w szkole i kilka dodatkowych spotkań z uczniem klasy 7 dało efekt w postaci zdobycia tytułu finalisty konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Niech sukcesy uczniów określają umiejętności nauczyciela.

Iwona Loch-Sławska
Nauczanie przez działanie